در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تسهیل تجارت دریایی در پی تصویب موافقتنامه

نمایندگان موافق و مخالف لایحه موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان دلایل خود را در رابطه به اهمیت این موافقت نامه و مضرات آن برای دریای خزر و کشور مطرح کردند.

  خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 20 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی لایحه موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان را به تصویب رساندند که در جریان بررسی آن علی اصغر یوسف نژاد در موافقت، نادر قاضی پور در مخالفت و مهرداد بائوج لاهوتی نیز در موافقت با این لایحه به ایراد سخن پرداختند.

یوسف نژاد: دریای خزر برای تسهیل امور در مسائل اقتصادی و تجاری به کمک نیاز دارد

یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس در موافقت با لایحه مذکور گفت: برای توسعه اقتصادی، اصلاح روابط اقتصادی، افزایش صادرات محصولات مختلف همچون باغی، زراعی و کشاورزی تصویب این موافقت نامه ضروری است.

وی ادامه داد: کشور به توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، افزایش فعالیت اتاق های بازرگانی و تقویت روابط آنها میان دو کشور ایران و قزاقستان، تقویت حمل و نقل دریایی و تجاری نیاز دارد، چرا که باید از این طریق اقتصاد کشور را رونق بخشید.

عضو هیات رئیسه مجلس با اعتقاد به اینکه دریای خزر به لحاظ قانونی، ایجاد بستر و تسهیل امور در مسائل اقتصادی و تجاری نیاز به کمک دارد، گفت: قرارداد فوق شرایط رشد اقتصادی برای فعالیت های تجاری، کشتیرانی و... را فراهم می کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از وظایف و تکالیف مجلس ایجاد زمینه های رشد اقتصادی در شمال کشور و رونق حمل و نقل دریایی به ویژه جابجایی مسافر و کالا است، به همین دلیل امیدوارم مجلس رأی موافق به این لایحه دهد.

قاضی پور: هنوز حدود و مبدأ آبی در دریای خزر مشخص نیست/ چطور توافق نامه کشتیرانی را امضا کنیم؟

در ادامه نادر قاضی پور با بیان اینکه هنوز خط مبدأ آب داخلی، آب سرزمینی و منطقه اقتصادی میان دو کشور ایران و قزاقستان مشخص نشده است، گفت: 5 کشور حاشیه دریای خزر خط مبدأ دارند اما این خط مشخص نیست و در حالی که هنوز حدود و مبدأ آبی در دریای خزر مشخص نیست چطور توافق نامه کشتیرانی امضا کنیم؟

وی با بیان اینکه لایحه فوق مخالف با برنامه 5 ساله توسعه کشور است، طی چند ماه گذشته چندین معافیت مالیاتی تصویب شده است که خلاف سیاست های رشد و توسعه کشور است، 80 میلیون نفر جمعیت ایران چشمشان به درآمدهای گمرکی است و مملکت را باید با چنین درآمدهایی اداره کرد نه با خام فروشی نفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس بیان کرد: لایحه فوق زمانی قابل استناد است که 5 کشور حاشیه دریای خزر آن را امضا کنند، هر چند به دلیل معافیت مالیاتی درآمد ناشی از آن نصیب استان های شمالی نخواهد شد.

وی در پایان 2 دلیل را برای مخالفت خود را با تصویب لایحه مذکور مطرح کرد و افزود: ابتدا آنکه 5 کشور حاشیه دریای خزر باید پس از تعیین حدود این موافقت نامه را امضا کنند، دوم آنکه معافیت های مالیاتی نباید اعمال شود.

لاهوتی: تصویب موافقت نامه باعث رونق می شود

در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در موافقت با لایحه موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان، گفت: ظرفیت بنادر حدود 30 میلیون تن است اما صرفاً از 6 میلیون تن این ظرفیت می شود، لذا باید با این کشورها مراودات حمل بار داشته باشیم، این در حالی است که انجام این مهم از طریق زمینی، زمینه هنگفت برای کشور به دنبال دارد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت دریایی برای حمل بار، کالا و مسافر ضروری است، گفت: تسهیل تجارت دریایی، رونق گمرک اقتصادی، توسعه روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر ، توسعه روابط امنیتی، توسعه روابط کشتیرانی، رونق ترانزیت، افزایش سهم حمل و نقل، توسعه و ارتقای فعالیت های بندری و دریانوردی، آموزش و تبادل اطلاعات دریای و... از جمله مزایای تصویب لایحه مذکور است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجارت، خزر