در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

تعیین تنفس ۵ ساله برای واگذاری سهام بانک رفاه

نمایندگان مجلس با واگذاری بخش سهام بانک رفاه کارگران در بورس پس از پایان تنفس ۵ ساله موافقت کردند.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه (21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات "طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی" با 132رأی موافق، 17 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس این طرح " مهلت 5 ساله‌ای برای وگذاری سهام بانک رفاه در نظر گرفته شده است."

بنابراین گزارش متن طرح طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵)قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:

ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب۱۳۸۷ / ۳ / ۲۵ با اصلاحات بعدی آن، الحاقات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره ۵- سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به عنوان سهامدار بانک رفاه کارگران، با رعایت شروط ذیل تا پنج سال بعد از تصویب این تبصره از شمول حکم این ماده مستثنی خواهد بود؛ در صورتی که هر یک از شروط ذیل نقض شود، بانک رفاه کارگران مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) آن خواهد شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، ظرف مدت یک سال سهام مازاد بر سی و سه درصد (۳۳) سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه را از طریق بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس اوراق بهادار در چهارچوب قوانین و مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش سهام مازاد را پس از کسر هزینه های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی مسترد نماید:

الف - انتشار عمومی آخرین صورت­های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان تیرماه سال بعد

ب- رعایت سقف رشد سالانه مانده بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد( ۱۰٪) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی

ج- تأمین شرایط پذیرش بانک رفاه کارگران در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران تا حداکثر دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون

د- واگذاری سی و سه درصد(۳۳٪) از سهام بانک رفاه کارگران و درخواست پذیرش در بورس اوراق بهادار یا فرابورس در سالهای سوم و چهارم و سی و چهار درصد( ۳4%) از سهام این بانک تا حداکثر پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، رفاه، سهام، صحن علنی