اسماعیلی مطرح کرد ؛

ثبات قیمتی خدمات تاثیری در کیفیت آنها نداشته باشد

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی گفت: شرایط اقتصادی کشور تغییر و افزایش تعرفه های خدماتی مانند مخابرات، اینترنت و پُست را برنمی تابد.

  خانه ملت؛ علی اسماعیلی با اشاره به ضرورت ثبات قیمتی تعرفه‌های مخابراتی، اینترنتی و... گفت: درآمدهای مردم به ویژه حقوق بگیران، خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و... متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است بنابراین افزایش تعرفه های خدمات موجب رشد هزینه‌های خانوار و در نتیجه تحمیل مشکلات جدید به جامعه می‌شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور تغییر و افزایش تعرفه‌ها اعم از مالیات و عوارضی که به خدمات تعلق می‌گیرد را برنمی تابد، افزود: شرایط کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها متفاوت است و افزایش تعرفه‌ها مورد پذیرش جامعه نخواهد بود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل می‌شود و نباید با افزایش تعرفه‌های خدماتی مانند مخابرات، اینترنت، پُست و... دغدغه مضاعفی برای آنها ایجاد کرد.

ثبات قیمتی خدمات تاثیری در کیفیت آنها نداشته باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ثبات قیمتی خدمات نباید تاثیری در کیفیت آنها داشته باشد، اضافه کرد: از آنجایی که با افزایش قیمت خدمات، خرید مردم کاهش پیدا می کند، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به جای سود در کل، متضرر می‌شوند./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارائه خدمات بهتر، اصلاح تعرفه ها، ایجاد و یا کنترل تورم، تورم