مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

بررسی عملکرد سیاست های کلی درخصوص بخش محیط زیست

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد سیاست های کلی درخصوص بخش محیط زیست پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی عملکرد سیاست‌های کلی درخصوص بخش محیط زیست» آورده است : سیاست‌های ۱۵گانه نظام در حوزه محیط زیست، براساس بند «۱» اصل یکصدودهم قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ به قوای کشور ابلاغ شد. در سیاست‌‌های کلی نظام، برمبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کشور در همه عرصه‌های حکومتی مشخص شده و اجرای مفاد آن الزام‌آور است؛ به این معنا که براساس مفاد این سیاست‌ها، قوای سه‌گانه و نهاد‌های حکومتی موظف به گام برداشتن در جهت تحقق آنها هستند.

بر اساس این گزارش ، شاخص‌هایی در جهت‌ ارزیابی پیشرفت سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست مشخص شده است و براساس این شاخص‌ها هرساله عملکرد قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی در مسیر اجرای این سیاست‌ها بررسی می‌شود.

مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح می کند که تنها 47 درصد اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری توسط دستگاه‌های اجرایی در بخش محیط زیست تحقق یافته و 53 درصد فاقد عملکرد یا تحقق نیافته است. ا

این گزارش می افزاید : وضعیت فوق از آن دارد که طی چهار سال گذشته دستگاه‌های اجرایی در تعیین نحوه حرکت و نقشه راه، آن‌گونه که انتظار می‌‌رود به صور جدی و فعال پیگیر تمام ابعاد سیاست‌های ابلاغی درخصوص محیط زیست نبوده‌اند و برنامه‌ریزی عملیاتی ازسوی مجریان در این حوزه صورت نگرفته و سمت‌وسوگیری‌های برنامه مشخص نشده و لذا جهت تحقق اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه محیط زیست نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق ازسوی قوای سه‌گانه نظام و سازمان‌های وابسته به آنهاست.

برچسب ها

آثار زیست محیطی، آثار مخرب آلایندگی زیست محیطی، آلاینده های زیست محیطی، اعتبارات زیست محیطی