در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

نحوه اخطار دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند مشخص شد

براساس فصل دوم کتاب لایحه تجارت نحوه اخطار دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند مشخص شد.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی نوبت عصرروز یکشنبه (3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به فصل اسناد تجاری لایحه تجارت ماده 385 را به تصویب رساندند که به موجب آن برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن آنها می‌تواند به موجب شرط «بدون واخواست» یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضاء می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند.

اگر این شرط به وسیله برات‌دهنده نوشته شده‌باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضاء کرده‌اند، اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویس‌ها یا ضامنان درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.

اگر علی‌رغم درج شرط مذکور به وسیله برات‌دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست هزینه‌های مربوط را می‌توان از تمام امضاءکنندگان برات وصول کرد.

همچنین ماده 384 این لایحه نیز جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی