در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

۳۱ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به خزانه داری واریز شود

موافقان بررسی طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم به صورت دوفوریت، معتقدند دولت باید هرچه سریع تر نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را شفاف کند.

  خانه ملت؛ سیدمهدی مقدسی در نشست علنی نوبت عصرروز یکشنبه( 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست دوفوریت برای طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم در موافقت با این درخواست، گفت: حدود 10 روز است قیمت بنزین افزایش یافته و مجلس نقشی در آن نداشته است لذا اکنون وظیفه داریم این موضوع را که در زمان بررسی بودجه اهمیت می یابد مورد بررسی قرار دهیم.

مقدسی در ادامه با تاکید بر اینکه باید مشخص شود درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، کجا هزینه می شود که اقشار آسیب پذیر خسارت نبینند، عنوان کرد: دولت باید این تصمیم خود را که بدون مشورت با مجلس انجام شده جبران کند و هزینه ها را کنترل کرده و درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین را به سمت مردم هدایت کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامیدر ادامه با انتقاد از اینکه بعد از گذشت 10 روز از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین هنوز حتی یک مقام دولتی نیز به مجلس نیامده و پاسخگو نبوده، اظهار داشت: باید مشخص شود برنامه دولت برای هزینه مابه التفاوت ها چیست، همچنین باید نادیده گرفتن نقش مردم جبران شود.

سالک: ضرورت واریز درآمد دولت حاصل از افزایش قیمت بنزین به خزانه داری کل کشور

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان دومین موافق درخواست دوفوریت طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم، گفت: قرار بود برای این اقدام کار کارشناسی صورت گیرد و نباید مجلس از این کار کارشناسی مجزا می شد.

سالک  در ادامه با بیان اینکه طبق قانون اساسی تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه داری کل کشور رفته و طبق قانون برنامه و بودجه با آن رفتار شود، عنوان کرد: باید صندوقی نزد خزانه داری کل تاسیس شود و مابه التفاوت حاصل از درآمد بنزین به آن جا برود و براساس اعلام دولت، به همه مردم برسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از سوی دولت بیان داشت: مجلس و مردم با اجرای این طرح غافلگیر شدند و آَشوب هایی نیز در سراسر کشور رقم خورد از این رو شاید پای نفوذ در میان باشد.

سالک در ادامه با بیان اینکه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین باید به صندوق خاصی برود تا دولت برای کسری بودجه خود هزینه نکند، اظهار داشت: ما برای یک حرکت آزمایشی نیز قانون تصویب می کنیم و برای این موضوع نیز می توانیم قانون تصویب کنیم.

سالک در پایان با بیان اینکه کنترل قیمت کالاها صرفا شعار بوده و شاهد افزایش آن بوده ایم، خاطرنشان کرد: 31 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین است که باید به دست مردم برسد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، بنزین، خزانه، کالاهای اساسی، کالاهای تولیدی