در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

نحوه مسئولیت امضاکنندگان و شرایط امضای برات مشخص شد

نمایندگان مجلس نحوه مسئولیت امضاکنندگان و شرایط امضای برات را مشخص کردند.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه (4 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت کتاب دوم با ماده 388 این لایحه با 114 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعی و یا متضمن امضاهایی باشد که به هر علت دیگر نتوان آن امضاءکنندگان یا اشخاصی را که برات به نمایندگی از طرف آنان امضاء شده‌است متعهد شناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است. در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقوع تغییر برات را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پیش از وقوع تغییر آن را امضاء کرده‌اند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسؤولیت دارند.

همچنین نمایندگان با ماده 389 لایحه تجارت کتاب دوم با 120 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده389 لایحه تجارت آمده است: امضاءکنندگان براتی که علیه آنها اقامه دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با برات‌دهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوء‌نیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.

براساس این گزارش نمایندگان مجلس با ماده 391 این لایحه با 131 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاءکننده مسؤول پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در متن سند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهوم اقدام کرده باشد. در این صورت، امضاءکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجه سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌ‌عنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی