در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

دارنده برات می تواند در تمام هیات های بستانکار برای وصول طلب خود اقدام کند

با موافقت نمایندگان مجلس هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران برای وصول تمام طلب اقدام کند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه (5 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم، با ماده 441 این لایحه، با 133 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده441 این لایحه آمده است: نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.

همچنین نمایندگان ماده 442 این لایحه را بررسی و با 138 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده442 لایحه تجارت؛ عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.

براساس این گزارش وکلای مردم در مجلس ماده 443 لایحه تجارت را بررسی و با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده443 این لایحه آمده است: هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل ‌وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.

تبصره- مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی