در نشست شورای تخصصی حمل و نقل مطرح شد؛

بررسی برنامه استراتژیک بخش حمل و نقل ایران

هشتمین نشست شورای تخصصی حمل و نقل بدر مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هشتمین نشست شورای تخصصی حمل و نقل با حضور جمعی از متخصصین حمل و نقل کشور در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

بنابراین گزارش در این نشست برنامه استراتژیک بخش حمل و نقل ایران که در آن مأموریت و چشم انداز بخش حمل و نقل و همچنین اهداف استراتژیک و در نهایت ۲۴ استراتژی بخش حمل و نقل ابلاغ شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در ادامه این نشست تعامل ایستگاه‌های راه‌آهن و شهر مورد تحلیل قرار گرفت. لزوم ادامه خطوط بین شهری راه‌آهن به داخل شهر و داشتن چند ایستگاه در داخل شهر و عبور از آن مورد تاکید قرار گرفت و‌ نمونه‌های متعدد جهانی در این زمینه معرفی شد که در این نمونه‌ها بر خلاف ایران ایستگاه‌های راه‌آهن در داخل شهرها و فعالیت‌های اطراف ایستگاه‌های راه‌آهن به طور جدی مورد توجه قرار دارد.

گفتنی است در بخش پایانی این نشست افزایش قیمت بنزین مورد توجه قرار گرفت و بر روی آن بحث و بررسی شد.
 

برچسب ها

اخبار ویژه، حمل و نقل