فولادگر مطرح کرد ؛

لایحه تجارت و شفافیت اسناد تجاری

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می گوید تصویب کتاب دوم لایحه تجارت موجب شفافیت، به روز شدن و استاندار شدن اسناد تجاری می شود.

  خانه ملت ؛ حمیدرضا فولادگربا اشاره به بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس، گفت: کتاب دوم لایحه تجارت درباره اسناد تجاری است که تصویب آن موجب شفافیت، به روز شدن و استاندار شدن اسناد تجاری می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اگرچه قانون تجارت به مسائل مربوط به برات، چک و سفته پرداخته اما در لایحه تجارت تمام موضوعات مربوط به اسناد تجاری براساس شرایط فعلی تجارت و ابزار و لوازم جدید به روز شده و شفاف می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی  اضافه کرد: قانون تجارت در لایحه تجارت به صورت محتوایی و شکلی تغییر کرده و متناسب با شرایط روز کشور و استفاده از الکترونیک و کسب و کارهای جدید شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دو سوم پیشنهادات نمایندگان مربوط به برات، سفته و چک در صحن علنی تصویب شد که این امر نشان می دهد در صورتی که نمایندگان در مهلت قانونی پیشنهادات خود را ارائه دهند تمام آنها در صحن علنی بررسی می‌شود.

وی  ادامه داد: لایحه تجارت حدود 16 سال در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان با بررسی آن به صورت اصل 85 که براساس آن مجلس می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، مخالفت کرد در ادامه مجلس این لایحه را با حضور کارشناسان به دقت مورد بررسی قرار داد. /

پایان پیام
 

برچسب ها

اجرای قانون، اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت