حسینی مطرح کرد ؛

ملاک پرداخت یارانه بنزین

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید شاخص های دولت برای پرداخت یارانه بنزین مورد قبول و کامل نیست و نباید از این ملاک ها برای حذف یارانه نقدی استفاده شود.

 خانه ملت ؛ محمد حسینی درباره احتمال حذف یارانه نقدی 16 میلیون نفر براساس شاخص های پرداخت یارانه بنزین، گفت: براساس آمارهای سازمان هدفمندی یارانه ها، ماهانه حدود 76 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند از سوی دیگر مقرر است؛ به ازای افزایش درآمد حاصل از رشد قیمت بنزین نیز به دهک‌های پایین جامعه حمایت معیشتی پرداخت شود که نکته مهم در پرداخت این یارانه‌ها در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی کامل از دارایی و درآمد مردم است.

دولت توانایی تشخیص میزان درآمد و ثروت خانوار را ندارد

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت توانایی تشخیص میزان درآمد و ثروت خانوار را ندارد، افزود: اگرچه در تبصره 14 قانون بودجه سال 98 دولت مکلف شد یارانه سه دهک بالای درآمدی را حذف کند اما حذف یارانه پردرآمدها را با تاخیر و بدون در اختیار داشتن شاخص ها و ملاک های مناسب قطع کرد بنابراین نتوانسته قانون را کامل اجرایی کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پرداخت حمایت معیشتی نیز براساس شاخص‌های جامع و کاملی انجام نگرفته و این امر موجب شده بسیاری از خانواده ها علیرغم وضعیت نامناسب اقتصادی، یارانه معیشتی دریافت نکنند.

محمد حسینی اضافه کرد: شاخص‌های مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها ملاک‌های مناسبی برای پرداخت یارانه معیشتی نیست بلکه دولت نیز نباید به این شاخص‌ها استناد کرده و یارانه نقدی مردم را براساس آن حذف کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با بیان اینکه دولت باید اطلاعات کافی درباره دارایی و درآمد برای حذف یارانه نقدی داشته باشد، ادامه داد: دولت باید شاخص پرداخت یارانه را تغییر داده سپس جامعه آماری دریافت کننده یارانه بنزین و نقدی را مشخص کند.

دولت باید شاخص های پردخت یارانه بنزین را تغییر دهد

محمد حسینی  با بیان اینکه دولت باید شاخص های پردخت یارانه بنزین را تغییر دهد سپس از آن برای شناسایی دهک های پردرآمد استفاده کند، ادامه داد: براساس گزارشات رسیده بسیاری از روستاییان که از نظر مالی در مضیقه هستند نیز یارانه معیشتی دریافت نکردند، بنابراین استفاده از این شاخص ها برای قطع یارانه نقدی فاجعه بار است./

پایان پیام
 

برچسب ها

ابزارهایی نظیر یارانه، اخبار برگزیده، اختصاص یارانه، بنزین، ستاد هدفمندی یارانه ها