در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

اختصاص درآمدهای حاصل از ثبت بارنامه برای توسعه حمل و نقل عمومی شهرها

نمایندگان مجلس مقرر کردند که درآمد حاصل از ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن برای توسعه حمل و نقل عمومی شهرها اختصاص یابد.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 18 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ، با ماده 8 این لایحه با 156 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع ازمجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه درآمد حاصل از ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری هزینه خواهد شد.

در ماده 8 لایحه مذکور آمده است که؛ ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 آن به شرح زیر اصلاح می شود و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به آن الحاق می گردد:

ماده 15- شهرداری ها می توانند به منظور استفاده از عرض مجاز شهری با تعیین توقفگاه های حاشیه معابر مجاز با هماهنگی پلیس راهور از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج، (پارکومتر) یا کارت پارک استفاده نموده و مبلغ مناسبی که میزان و محدوده زمانی آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می شود، از شهروندان أخذ و صرف توسعه حمل ونقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است

براساس تبصره ۲ اصلاحی این ماده؛ اشخاص حقیقی و حقوقی موظف اند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال اقدام نماید. صددرصد (۱۰۰٪) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساخت های شهری شود. مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف مدت شش ماه اقدام نماید.

در تبصره 3 الحاقی این ماده نیز آمده است؛ شوراهای اسلامی شهر می توانند در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای ترافیک استانها در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران)، نسبت به وضع عوارض صدور مجوز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، توسعه حمل و نقل، حمل و نقل، صحن علنی