علیرضابیگی مطرح کرد ؛

اهمیت امنیت کشور

نماینده مردم تبریز گفت: دولت به بهانه کسری بودجه برای نهادهای نظامی، می ‍خواهد از طریق اختیارات فرماندهی کل قوا از حساب صندوق توسعه ملی این کسری را تامین کند.

 خانه ملت؛ احمد علیرضابیگی به کسری بودجه نهادهای نظامی_امنیتی اشاره کرده و گفت: قطعا نمایندگان مردم به واسطه اهمیت امنیت کشور که در رویارویی با تهدیدات خارجی دارا است، امنیت را دارای اولویت دارترین موضوع کشور می‌دانند.

در سایه امنیت همه فعالیت‌های دولت می‌تواند معنا و مفهوم پیدا کند

نماینده مردم تبریز در مجلس دهم در ادامه افزود: در سایه امنیت همه فعالیت‌های دولت می‌تواند معنا و مفهوم پیدا کند؛ بنابراین تلاش ما این است که بتوانیم کسری یا کمبودهایی که مربوط به بودجه امنیتی کشور است را جبران کنیم.

این نماینده مجلس دهم با انتقاد از دولت نسبت به استفاده دولت از صندوق توسعه ملی در موارد غیر اضطراری اشاره و ظهار کرد: طبعیتا دولت در تنگناهایی وجود دارد و از طرفی هم احساس می‌کند مثل سال گذشته اگر کسری وجود داشته باشد به همین بهانه که اگر ردیف امنیت نیازمندی‌هایی را دارد می‌تواند از طریق اختیارات فرماندهی کل قوا از حساب صندوق توسعه ملی این کمبود بودجه را تامین کند با همین تصور آن را از دایره توجه خود دور نگه داشته و تصور کرده که از آنجا قابل تامین است.

علیرضا بیگی  در ادامه افزود: در حالی که صندوق توسعه ملی برای موضوعات بسیار ضروری منظور شده که البته دولت هم ضروریات را قربانی طرح‌های بی‌فایده کرده و ما از این جهت ملاحظات بیشتری را منظور کنیم./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، امنیت، تسهیلات صندوق توسعه ملی، تهدیدات اقتصادی، حداقل رساندن آسیب ها و تهدیدات، صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری، منابع صندوق توسعه ملی، وحدت، وحدت اسلامی، وحدت ملی