پورمختار مطرح کرد ؛

نوع نگاه غربی ها و آمریکایی ها به ایران

نماینده مردم کبودرآهنگ گفت: اینکه عده ای بگویند اگر ما این لوایح رانپذیریم به لیست سیاه اف ای تی اف می رویم جای بسی تعجب دارد؛ چرا که ما الان شاید بر روی کاغذ در لیست سیاه نباشیم، اما عملا در لیست سیاه هستیم، چون که مراودات پولی و بانکی ما بسته است.

  خانه ملت؛ محمد علی پورمختار به سکوت مجمع در قبال لوایح " سی اف تی و پالرمو" اشاره کرد و گفت: اصل این موضوع را باید با متانت و مخصوصا با نگاه به رفتارهای اروپایی‌ها و خصوصا آمریکایی‌ها بررسی کنیم.

محمد علی پورمختار در ادامه افزود: باید این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد که پیوستن به این لوایح چه منفعتی برای کشور دارد و عدم پیوست به آن چه ضررهایی را برای ما در برخواهد داشت، اما به کلی متصور شویم که این لوایح را پذیرفتیم؛ آیا تحریم‌ها برداشته خواهد شد و اما باید شاهد این مسئله هم باشیم که با قبول برجام کشورهای اروپایی امضا کننده این معاهده چه رفتاری با ما داشتند که بحث ما بر سر این مسائل است.

نگاهی که الان غربی ها به ما دارند، این است که هرچه ما گفتیم شما باید اجرا کنید

وی  تاکید کرد: اینکه عده‌ای بگویند اگر ما این لوایح رانپذیریم به لیست سیاه اف ای تی اف می‌رویم جای بسی تعجب دارد؛ چرا که ما الان شاید بر روی کاغذ در لیست سیاه نباشیم، اما عملا در لیست سیاه هستیم، چون که مراودات پولی و بانکی ما بسته است.

نماینده مردم کبودر آهنگ و بهار تصریح کرد: در حال حاضر تفاوتی بین تصویب و یا عدم تصویب این لوایح وجود ندارد، اما فرض را بر این بگذاریم که ما این لوایح را به تصویب رساندیم و حالا اطلاعات مالی و ... را به آنها بدهیم، آن وقت آنها چه رفتار متقابلی می‌خواهند با ما داشته باشند؛ بنابراین با این تحریم‌هایی که آمریکا علیه ما اعمال می‌کند، اروپایی‌ها دوباره می‌خواهند همان حرفهایی را که در رابطه با اینستکس و اس پی وی بیان کردند، به زبان بیاورند پس این نگاه یک‌طرفه و یک جانبه است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: نگاهی که الان غربی ها و آمریکایی‌ها به ما دارند، این است که هرچه ما گفتیم شما باید اجرا کنید و ما هم هر وقت دوست داشتیم، تعهدات خود را اجرایی می‌کنیم.

وی  اظهار کرد: رفتار آمریکا دلیل عمده و اصولی شده که هم سی اف تی و هم پالرمو به تصویب نرسند، اگر آمریکا در برجام بود و تحریم‌ها را علیه کشورمان اعمال نمی‌کرد و البته اروپایی‌ها هم از آمریکا تبعیت نمی‌کردند شاید این لوایح به تصویب می‌رسیدند، اما طبیعی بوده که ما براساس همین تجربه نسبت به این موضوع حساس هستیم و توجهی هم نداریم که آنها چه می‌گویند و چه اخطاری می‌دهند، آنچیزی که برای ما مهم بوده این است که باید برای پذیرش آن غربی‌ها تضمین کافی را بدهند./
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، تحریم های غرب، جوانان غربی، رسانه های غربی