کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در هفته جاری ؛

بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هفته جاری به بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ می پردازد.

  خانه ملت؛ نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوشنبه (25آذر ماه) با دستور کار بررسی (بند ز) تبصره 1– (بندهای الف – ب – د) تبصره 2– (بندهای الف – ب – هـ) تبصره 4 و (بندهای و – ل) تبصره 5 با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه شنبه(26 آذر ماه) تبصره های ارجاعی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور از جمله (بند ط) تبصره 6– (بندهای الف – هـ) تبصره 7– (بندهای ب – ج – د) تبصره 18 و تبصره 19 با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان محیط زیست، ایمیدرو، ایدرو، دیوان محاسبات کشور، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند.

همچنین کارگروه محیط کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه شنبه(26 آذر ماه) به ادامه بررسی نماگرهای شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، اخذ مجوزهای ساخت، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد در اجرای بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه با حضور نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، معاونت پیشگیری از جرم، سازمان بنادر، سازمان تامین اجتماعی، اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌پردازد./

پایان پیام

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، افزایش تولید داخل، تولید ملی، حمایت از تولید ملی، صحن علنی، فراکسیون حمایت از تولید ملی، فراکسیون حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی، کمیسیون تولید ملی، کمیسیون حمایت از تولید ملی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی