جلسه شورای معاونین و مدیران مرکز پژوهش های مجلس

جلسه شورای معاونین و مدیران مرکز پژوهش های مجلس امروز چهارشنبه 27 آذر با حضور دکتر جلالی رئیس مرکز برگزار شد .

 

برچسب ها

گزارش تصویری