در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

مجازات های حبس کاهش یافت

نمایندگان مجلس مجازات های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را تا درجه ۶ کاهش دادند.

  خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، اول دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده (1) با (147) رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (1) آمده است: مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده(614) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات موضوع ماده(621) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛

پ- مجازات موضوع ماده(677) قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

ت- مجازات حبس موضوع ماده (684) به حبس درجه شش؛

ث- مجازات موضوع مواد (608) و(697) به جزای نقدی درجه شش./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، جریمه مالی و حبس، جریمه وحبس، حبس، صحن علنی