ابوترابی مطرح کرد ؛

شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

عضو کمیسیون قضایی مجلس از رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ( ۴۹ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

خانه ملت؛ ابوالفضل ابوترابی  در تشریح دستور کار روز سه شنبه (3 دی ماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از رفع ایرادات طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ( 49 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی و موادی از لایحه تجارت ( کتاب دوم اسناد تجاری) در نشست امروز خبر داد.
ابوترابی  ادامه داد: ایراد شرعی شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 در نشست امروز برطرف و عبارت موازین شرعی اضافه شد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: صحن علنی مجلس 8 ایراد به لایحه تجارت ( کتاب دوم اسناد تجاری ) گرفته بود که در نشست امروز هم رفع شدند البته برات چک تصویب و موضوع چک برای بررسی بیشتر به کارگروه ارجاع شد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی