خالدی سردشتی مطرح کرد ؛

سهم نفت در بودجه سال آینده

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات باید در بخش هایی که مربوط به بازار، خدمات و واردات است افزایش و مالیات بر بخش های تولیدی کاهش یابد زیرا افزایش مالیات بر تولید در شرایط فعلی سبب رکود تولید شده و تولیدکننده با بحران مواجه می شود.

 خانه ملت ؛ محمد خالدی سردشتی در خصوص سهم نفت در بودجه سال آینده با بیان اینکه 30درصد از کل بودجه ای که دولت تحویل مجلس داده بر اساس فروش نفت و مابقی بر اساس اخذ مالیات است افزود: بر این اساس دولت بیشتر بر پایه مالیات برنامه ریزی کرده است که با توجه به گزارشات رسیده، کار دولت بسیار سخت خواهد بود.

فروش یک میلیون بشکه در سال 99 بعید است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریمی موجود محاسبات دولت برای فروش 1میلیون بشکه دشوار و بعید به نظر میرسد و برای اینکه با کسری بودجه مواجه نشویم باید به دنبال راه های جدیدی باشیم. دولت می تواند با کسترش روابط خارجی با کشورهایی که برای مراوده با ایران تمایل دارند وارد عمل شده و همکاری های جدیدی را شروع کند.

سازوکار اخذ مالیات در کشور اصولی نیست

وی تصریح کرد: متاسفانه سازوکار اخذ مالیات در کشور اصولی نیست. مالیات باید در بخش هایی که مربوط به بازار، خدمات و واردات است افزایش و مالیات بر بخش های تولیدی کاهش یابد زیرا افزایش مالیات بر تولید در شرایط فعلی سبب رکود بازار تولید شده و تولیدکننده با بحران مواجه می شود.

دولت به جای افزایش مالیات باید راه های فرار مالیاتی را ببندد.
محمد خالدی  با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای جهان، مالیات بر تولید کم دریافت می شود افزود: دولت به جای افزایش مالیات باید راه های فرار مالیاتی را ببندد.


 

برچسب ها

احیای تولید، اخبار برگزیده، استفاده حداکثری از توان تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش تولید داخل، افزایش تولید پایدار، تعرفه های مالیاتی، درآمدهای مالیاتی، رونق اقتصاد، رونق اقتصادی