بائوج لاهوتی مطرح کرد ؛

اصلی ترین راهکار کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها توسعه حمل و نقل عمومی

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق قوانین مصوب دربرنامه های توسعه کشور میزان استفاده از حمل و نقل عمومی در تهران باید به ۷۵ درصد افزایش پیدا می کرد گفت : متاسفانه در حال حاضر سهم حمل و نقل عمومی در تهران فراتر از ۴۰ درصد نیست .

  خانه ملت؛ مهرداد بائوج لاهوتی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین راهکارهای کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها توسعه حمل و نقل عمومی و به تبع آن کاهش استفاده از خودروهای شخصی است تصریح کرد: متاسفانه توسعه حمل ونقل عمومی طی دو سال گذشته مورد اغفال دولت و شهرداری قرار گرفته است .

لاهوتی  با انتقاد از عدم تحقق سهم 75 درصد حمل ونقل در شهر تهران گفت: در حالیکه باید تا پایان قانون برنامه چهارم، باید سهم حمل و نقل در کلانشهر تهران 30 درصد از طریق مترو، 25 درصد تاکسی و 25 درصد از طریق اتوبوس صورت میگرفت که متاسفانه در حال حاضر درصد تحقق این سه سهم در مجموع فراتر از 40 درصد نیست.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورا ی اسلامیتصریح کرد: وضعیت نابسامان حمل ونقل عمومی، استفاده از خودروهای شخصی بیشتر در شهر، عدم تحقق قانون هوای پاک از سوی متولیان همگی سبب افزایش روزهای آلوده در پایتخت شده است.

دولت باید 82.5 درصد اعتبارات درحوزه حمل و نقل عمومی را پرداخت کند

این نماینده مجلس دهم با تاکید بر نقش دولت در توسعه حمل ونقل عمومی از عدم همکاری دولت در اجرای تعهداتش در توسعه حمل ونقل عمومی انتقاد کرد و گفت: کاهش مشکلات حمل و نقل عمومی در تهران را باید با استفاده از دستورالعمل های منطقی و کارشناسی پیگیری کرد، درحال حاضر ارتقاء کمیت و کیفیت اتوبوس ها در حمل و نقل شهری منوط به پرداخت 82.5 درصد از اعتبارات توسط دولت و 17.5 درصد از سوی شهرداری است.

دولت باید به وظیفه خود در این حوزه عمل کند.

رئیس فراکسیون مدیریت شهریبا تاکید بر اینکه استفاده از خودروهای شخصی باید به میزان 25 درصد کاهش پیدا کند اظهار داشت: دولت باید به وظیفه خود در این حوزه عمل کند.

لاهوتی در پایان تصریح کرد: متاسفانه حدود 40 درصد از اهداف برنامه در استفاده از حمل و نقل عمومی عقب هستیم، در طی چندسال گذشته شهرداری به تنهایی بحث توسعه حمل و نقل عمومی را پیگیری کرده بود این شاهد هستیم که با وجود همسویی دولت و شهرداری باز هم دولت سهم توسعه حمل ونقل عمومی را پرداخت نکرده و بر اساس واقعیت های موجود شهرداری هم در تامین اعتبارات خود وابسته به جیب و پرداختی های مردم است و اکنون مردم نیز به لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند.//

پایان پیام

برچسب ها

آلودگی هوا، اخبار برگزیده، انرژی و حمل و نقل، بودجه حمل و نقل، تجهیزات حمل و نقل، توسعه حمل و نقل، حمل و نقل