بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 18. بخش هواشناسی

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در بخش هواشناسی پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 18. بخش هواشناسی» آورده است : اعتبارات بخش هواشناسی در لایحه بودجه سال 1399 تحت برنامه‌های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم‌شناسی و سیاستگذاری، هماهنگی و راهبری مراکز هواشناسی، ذیل سازمان هواشناسی کشور و برنامه توسعه علوم هواشناسی و اقلیم‌شناسی ذیل پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ارائه شده است.

بر اساس این گزارش در لایحه بودجه سال 1399 جمع اعتبارات هزینه‌ای سازمان هواشناسی کشور 554.569 میلیون ریال است که نسبت به رقم مصوب سال 1398 که مبلغ 495.836 میلیون ریال بوده است، 11/8 درصد رشد را نشان می‌دهد. در بخش اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای از رقم 691.264 میلیون ریال در سال 1398 به رقم 1.013.463 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 1399 رسیده است که در این بخش حدود 46/6 درصد اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان هواشناسی افزایش نشان می‌دهد که نسبت به وضعیت اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای سایر بخش‌ها، این میزان رشد رقم مناسبی به‌نظر می‌رسد. درمجموع بودجه سازمان هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال 1399 نسبت به سال 1398، 32/1 درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بودجه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، در بخش اعتبارات هزینه‌ای 2/3 درصد رشد و در بخش اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 37 درصد کاهش را نشان می‌دهد و درمجموع بودجه این پژوهشگاه در لایحه بودجه سال 1399 نسبت به سال 1398، 10/1 درصد کاهش یافته است.

شایان ذکر است بررسی وضعیت عملکرد بودجه در سال 1398 در بخش هواشناسی (شامل سازمان هواشناسی کشور و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو) نشان می‌دهد که عملکرد بودجه این بخش تا پایان آبان‌‌ماه 1398 در بخش اعتبارات هزینه‌ای برابر با 55/3 درصد، در بخش اعتبارات تملک ‌‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای، 2/33 درصد و مجموع عملکرد برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک ‌‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش 43 درصد بوده است. بدین معنا که از رقم 1.312.318 میلیون ریال بودجه مصوب میزان 564.133 میلیون ریال تا پایان آبان‌ماه 1398 محقق شده است. اهمیت بخش هواشناسی و تأثیر آن بر سایر بخش‌ها نیاز به تکمیل و تجهیز تأسیسات این بخش و وقوع پدیده‌های طبیعی اقلیمی مرتبط با این بخش نیاز به توجه به اعتبارات این بخش را در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور نشان می‌دهد.

برچسب ها

اصلاحیه بودجه های سالانه، اعتبارات طرح های عمرانی بودجه، افزایش بودجه، اولویت های اجرایی سال اجرایی بودجه، سازمان هواشناسی، هواشناسی