بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 17. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور و تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 17. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی» آورده است : ـ رویکرد بودجه سال 1399 همچنان متمرکز بر هزینه‌های جاری است. در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور اعتبارات هزینه‌ای (جاری) با 4/2 درصد رشد نسبت به سال 1398 از رقم 3.523 هزار میلیارد ریال به 3.672 هزار میلیارد ریال رسیده است و بخش عمده‌ مصارف عمومی (75/8 درصد) را به‌خود اختصاص می‌دهد.

بر اساس این گزارش اعتبار فصل جبران خدمت با 16/2 درصد رشد از 975 هزار میلیارد ریال سال 1398 به 1.134 هزار میلیارد ریال در سال 1399 افزایش یافته است، اما این بدان معنا نیست که صرفاً این میزان اعتبار صرف جبران خدمت کارکنان خواهد شد، زیرا که ساختار بودجه در ایران به‌نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها (بخش عمده‌ای از اعتبار این فصل)، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده می‌شود.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سهم اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال 1399 از 318 هزار میلیارد ریال در سال 1398 به 455 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است که رشدی 43 درصدی را نشان می‌دهد. اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور نیز 64 درصد رشد را نسبت به سال 1398 نشان می‌دهد و از 141 هزار میلیارد ریال به 232 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که بیانگر آن است که هرساله سهم بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری می‌گردد. در همین حال 40 هزار میلیارد ریال برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین 40 هزار میلیارد ریال نیز به‌عنوان کمک دولت به صندوق فولاد در نظر گرفته شده است. براین اساس حدود 21 درصد از اعتبارات هزینه‌ای در قالب کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود.

این گزارش همچنین تصریح کرده است که در لایحه بودجه سال 1399 اعتبارات هزینه‌ای بنیاد شهید مبلغ 184 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون سال 1398 (139 هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل 32/4 درصد برخوردار بوده است. سهم مربوط به پرداخت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا در سال 1399 معادل 142 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال 1397 (100 هزار میلیارد ریال) رشدی 42 درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اگرچه به‌دلیل ساختار بودجه سنواتی در ایران نمی‌توان تخمین دقیقی از اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی داشت، اما با در نظر گرفتن برخی مفروضات می‌توان گفت در سال 1399 در مجموع 79/4 درصد از اعتبارات هزینه‌ای (3.059.622) مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت، حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهداست. از این میزان 2.007.691 میلیارد ریال (54/7 درصد اعتبارات هزینه‌ای) صرف هزینه‌های پرسنلی شاغلین دستگاه‌های اجرایی خواهد شد، اعتباری معادل 767.594 هزار میلیارد ریال (20/9 درصد اعتبارات هزینه‌ای) برای پرداخت حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و 142 هزار میلیارد ریال (8/3 درصد اعتبارات هزینه‌ای) صرف پرداخت حقوق و مستمری جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا خواهد شد. اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز باید به این ارقام افزوده شود که اطلاعاتی از این ارقام در دست نیست. .
 

برچسب ها

اثرات اقتصادی و اجتماعی، اجتماعی، استخدام های تامین اجتماعی، بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور بخش بیمه های اجتماعی، بررسی وضعیت بیمه های اجتماعی و سلامت کشور