بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 19. بخش حمل و نقل

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در بخش حمل و نقل پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 19. بخش حمل‌و‌نقل» آورده است : رشد اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصل حمل‌ونقل در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1399 نسبت به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1398 معادل 39/4 درصد است. اعتبار مذکور عموماً در ادامه عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای فصل در سال 1399 هزینه خواهد شد.

بر اساس این گزارش طرح‌های فصل حمل‌ونقل در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1399 درمجموع 339 طرح است که یک طرح آن جدید و بقیه از طرح‌های در دست اجرا از سال‌های گذشته است و با هزینه کردن اعتبارات پیش‌بینی شده در پیوست شماره 1 لایحه، عملیات اجرایی سه طرح در برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی و ۲۰ طرح در برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در طول سال 1399 به پایان و به بهره‌برداری خواهد رسید.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی در پیوست مذکور در سال 1399 از رشد 40/8 درصدی برخوردار است که در طول سال 1399 در 54 طرح این برنامه، هزینه خواهد شد و از مجموع اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی در پیوست مذکور تنها 27/3 درصد آن به امر بهسازی اختصاص یافته که با توجه به فرسودگی خطوط و نیاز به بهسازی و بازسازی خطوط و وسایل ناقله، اعتبار ناچیزی است. ضمن اینکه برای جبران خسارات سیل سال 1398، در این برنامه اعتباری برای سال 1399 پیش‌بینی نشده است.

در این گزارش همچنین تصریح شده است که اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در پیوست مذکور در سال 1399 از رشدی معادل 38/5 درصد برخوردار است که در طول سال 1399 در عملیات اجرایی 270 طرح در دست اجرای این برنامه هزینه خواهد شد و از مجموع اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1399 تنها 14/7 درصد آن به امر نگهداری (ایمن‌سازی، تجهیز علائم و تجهیزات ایمنی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، روکش آسفالت و ...) اختصاص یافته که از این اعتبار معادل 12/8 درصد آن مربوط به نگهداری، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و روکش آسفالت حدود 34000 کیلومتر راه شریانی و تنها 1/9 درصد آن به بقیه راه‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است.

برچسب ها

آلوده کنندگی حمل و نقل جاده ای، انرژی و حمل و نقل، بالابودن هزینه های حمل و نقل، بودجه حمل و نقل، تجهیزات حمل و نقل، توسعه حمل و نقل، حمل و نقل