حسینی مطرح کرد ؛

پیش بینی میزان انتشار اواراق در لایحه بودجه سال 99

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره جزییات انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال ۹۹ توضیحاتی ارائه کرد.

  خانه ملت؛ محمد حسینی درباره پیش‌بینی میزان انتشار اواراق در لایحه بودجه سال 99، گفت: رقمی که در لایحه بودجه سال آینده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق ارزی پیش بینی شده با برنامه ششم توسعه مغایرت است زیرا در برنامه ششم سقفی برای دولت در نظر گرفته شده تا بتواند از این ابزار بازار سرمایه استفاده کند درحالیکه در لایحه بودجه دولت از این محدوده خارج شده است.

پیش بینی انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در لایحه بودجه سال99

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در لایحه بودجه سال 99 حدود 80 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی در بخش تملک دارایی مالی پیش بینی شده که این عدد از سقف در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه بیشتر است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در تبصره 5 لایحه بودجه سال 99 به شرکت های دولتی و نفتی اجازه داده شده، اوارق ارزی و مشارکت صادر کند که رقم انتشار اوراق در این تبصره نسبت به سال های گذشته بیشتر است. باید دید آیا بازار سرمایه کشش این تصمیم را دارد.

پیش بینی انتشار 3 میلیارد دلار اوراق ارزی در لایحه بودجه سال آینده

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 99 انتشار حدود 3 میلیارد دلار اوراق ارزی پیش بینی شده است، اضافه کرد: همچنین انتشار 2 هزار میلیارد تومان اوراق به صورت جمعی -خرجی توسط شهرداری یکی دیگر پیش بینی ها در لایحه بودجه سال آینده است.

وی  با بیان اینکه در لایحه بودجه به منظور ریسک بیمه ای به بانک مرکزی اجازه انتشار یک هزار میلیارد اوراق بهادار داده شده است، ادامه داد: اوراق مذکور در سر جمع 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی بخش تملک دارایی مالی لحاظ نشده است، بنابراین با توجه به شرایط بازار سرمایه باید دید امکان انتشار و فروش این حجم از اوراق وجود دارد.

انتشار اوراق در لایحه بودجه سال 99 یکی از چالش های بودجه سال آینده

حسینی  انتشار اوراق پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 99 را یکی از چالش های بودجه سال آینده دانست و تصریح کرد: مسائل و مشکلات موجود در مسیر انتشار اوراق موجب می شود که کارشناسان اعتبار در نظر گرفته شده در این حوزه را بخشی از کسری بودجه یا عدم تحقق منابع در لایحه پیشنهادی دولت معرفی کنند.

ضرورت اصلاح انتشار اوراق در لایحه بودجه سال 99 براساس برنامه ششم

این نماینده مجلس دهم  با بیان اینکه هزینه‌هایی که در برابر منابع به دست آمده از فروش اوراق ایجاد شده از هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری است، گفت: باید دید دولت های آینده چگونه می توانند بدهی حاصل از انتشار اوراق را جبران کنند. بهتر است اعداد مربوط به انتشار اوراق براساس برنامه ششم اصلاح شود./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاحیه بودجه های سالانه، اولویت های اجرایی سال اجرایی بودجه