ابراهیمی مطرح کرد ؛

ضرورت اجرای طرح های آبخیزداری

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، با بیان اینکه ​اجرای طرح های آبخیزداری به دلیل محدودیت های بودجه به کندی پیش می روند، گفت: با ورود به دوران ترسالی طرح های آبخیزداری باید به صورت جدی تری اجرا شود.

 خانه ملت؛ علی ابراهیمی با اشاره به ضرروت توجه به پروژه‌های آبخیزداری، گفـت: تاثیر عملیات‌های آبخیزداری در کنترل رسوب و کاهش خسارات ناشی از سیلاب، حفاظت آب و خاک و جلوگیری از فرسایش و بهبود شرایط زیست محیطی پس از سیلاب‌های ابتدای امسال کاملا مشهود بود.

ضرورت گسترش طرح‌های آبخیزداری با ورود به دوران ترسالی

وی  با بیان اینکه سال‌های پربارشی در پیشرو خواهیم داشت، ادامه داد: باتوجه به اینکه در ساله‌های اخیر به سمت ترسالی حرکت می‌کنیم، بهتر است طرح‌های آبخیزداری را به صورت وسیع گسترش دهیم.

اجرای طرح‌های آبخیزداری به دلیل محدودیت‌های بودجه به کندی پیش روند

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری به دلیل محدودیت‌های بودجه به کندی پیش روند، افزود: اگر تنها یک دهم هزینه‌هایی که برای جبران خسارت های ناشی از سیلاب را به طرح‌ها و پروژه‌های آبخیزداری اختصاص دهیم، تبعات و خسارات ناشی از سیل را به شکل محسوسی کاهش خواهیم داد.

برچسب ها

آبخیزداری ها، اخبار برگزیده، اصلاحیه بودجه های سالانه