با حضور صاحبنظران حوزه حمل و نقل کشور؛

نهمین جلسه شورای تخصصی حمل و نقل در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد

نهمین جلسه شورای تخصصی حمل و نقل با حضور مدیران، مشاوران، متخصصان و صاحبنظران این حوزه در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نهمین جلسه شورای تخصصی حمل و نقل با حضور مدیران، مشاوران، متخصصان و صاحبنظران این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

بنابراین گزارش در ابتدای این نشست دکتر امیراحمدیان از طرف دبیرخانه ابتکار یک کمربند یک راه مرکز پژوهش‌های مجلس، توضیحاتی در خصوص اهمیت این طرح ارائه داد و به اقدامات عملی چین در این زمینه از جمله ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری برای رونق کمربند اقتصادی راه ابریشم جدید اشاره کرد.

در ادامه این نشست، گزارشی در خصوص راه ابریشم ریلی در چارچوب ابتکار کمربند و راه ارائه شد و سپس موانع و مشکلات این کریدور مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است در ادامه این نشست موضوع آلودگی هوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که توضیحاتی در این خصوص از سوی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا ارائه شد. همچنین پس از ارائه آمار و اطلاعاتی درباره فهرست عوامل آلاینده از جمله تردد کامیون‌ها، وجود مناطق آلوده در اطراف تهران و تسری آن به این شهر، عدم مدیریت مناسب روزهای با آلودگی بالا، کیفیت بنزین مصرفی و نقش احتمالی آن در آلودگی و سهم آلودگی ناشی از مصارف گاز خانگی راهکارهای کاهش و رفع این مسائل مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است در پایان این نشست که همزمان با نخستین سالگرد تأسیس شورای تخصصی حمل و نقل بود، جلسات و دستاوردهای حاصل شده طی یکسال گذشته بررسی شد./
پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار ویژه