بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 3. کلیات بودجه (ویرایش اول)

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 3. کلیات بودجه (ویرایش اول)» آورده است : بررسی کارشناسی مفاد لایحه بودجه حکایت از آن دارد لایحه بودجه ۱۳۹۹ بر مدار لوایح بودجه سنوات گذشته و بدون اعمال اصلاحات ساختاری قابل قبول تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و مجلس محترم می‌تواند دو رویکرد را در پیش گیرد: یکی رد کلیات و بازگرداندن آن به دولت برای اعمال اصلاحات ساختاری. رویکرد دوم، تصویب کلیات لایحه بودجه است.

بر اساس این گزارش اتخاذ هریک از این رویکردها دارای تبعات سیاسی، حقوقی و اقتصادی و حتی بین‌المللی است به نحوی که اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات قابل توجه لایحه بودجه در مجلس باشد، می‌تواند اعتراض همیشگی دولت‌ها به این تغییرات و عدم همراهی آنها را در عمل به همراه داشته باشد و اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات اندک و بدون الحاق تغییرات اساسی در لایحه صورت پذیرد، دولت در میانه سال با مشکلات بودجه‌ای روبه‌رو شده و دوباره برای حل مشکلات خود از طریق تصویب اصلاحیه در مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی اقدام خواهد کرد.

این گزارش می افزاید : با توجه به تبعات سیاسی و بین‌المللی این تصمیم‌گیری، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید خود نسبت به ارزیابی و وزن‌دهی به این تبعات و تصمیم‌گیری درباره آن اقدام کنند. اگر مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه را تصویب کند، لایحه بودجه نیازمند اصلاحات جدی است که باید با مشارکت و موافقت دولت اعمال شود.