بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بخش آب در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب» آورده است : فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال 1399، مشابه سایر بودجه‌های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل 74,361,107 میلیون ریال بوده و در لایحه بودجه سال 1399 اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1398 به‌ترتیب معادل 4/3 و 3/2- درصد تغییر داشته‌اند.

بر اساس این گزارش در این لایحه مبلغ 350 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های بخش آب و آب و فاضلاب برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین (150 میلیون یورو)، طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن (150 میلیون یورو) و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش (50 میلیون یورو) درنظر گرفته شده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، در لایحه بودجه سال 1399 اعتبارات مربوط به برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل، برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و همچنین خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی (از محل پرداختی دولت به بخش آب (یارانه) به‌دلیل مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده آب) نسبتاً افزایش چشمگیری داشته است.

این گزارش می افزاید : از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 1399 مرتبط با بخش آب می‌توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری مجدد حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی، لزوم توجه به اثربخشی طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه‌جویی واقعی آب و همچنین حجم طرح‌های آبیاری تحت فشار معطل تأمین آب در تخصیص اعتبارات مربوطه، لزوم شفافیت در عملکرد اعتبارات تخصیص یافته سال‌های قبل برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و همچنین لزوم تأمین اعتبارات مطمئن و قابل حصول برای ابزارهای اندازه‌گیری و کنتورهای هوشمند در طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین اشاره کرد.


برچسب ها

آب، آب آشامیدنی، آب آشامیدنی روستایی، آب بهای شهری، آب تصفیه، آب زراعی، آب زیرزمینی، آب سطحی، آب شرب، افزایش بودجه