مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

پایش امنیت سرمایه گذاری در بهار 1398

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی و پایش امنیت سرمایه گذاری به تفیکک استانها و حوزه های کاری در بهار 1398 پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌‌های کاری 6. بهار 1398» آورده است : گزارش حاضر، ششمین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است. در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال 1398 استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه شده است.

بر اساس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1398 کمیّت 6/07 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته 6/18 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1398 نسبت به فصل قبل از آن تا حدودی مناسب‌تر ارزیابی شده است. بهعبارت دقیقتر، وضعیت کلی امنیت سرمایهگذاری در بهار 1398 نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسبوکار مشارکتکننده در این مطالعه، اندکی بهتر ارزیابی شده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از فصل پاییز 1397 با کمیت 6/43 و فصل زمستان 1397 با کمیت 6/18 و فصل بهار 1398 با کمیت 6/07 نشاندهنده مناسبتر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی 6 ماه گذشته است؛‌ عواملی چون ثبات در بازار ارز،‌ روند کاهشی نرخ تورم، ‌ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تاحدودی اقتصادی تحریمهای خارجی،‌ انجام برخی اقدامات مؤثر در قوه قضائیه، به‌روزرسانی شدن اطلاعات آماری دریافت شده از نهادهای مرتبط در پایش بهار 1398، ‌افزایش دامنه مشارکت‌کنندگان در ارزیابی بهار 1398 و سایر عوامل قابل تحلیل را می‌توان دلیل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری دانست.

این گزارش می افزاید : براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در بهار 1398 سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده، به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) طی بهار 1398 نیز سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی ارزیابی شد.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

آسیب شناسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، افزایش سرمایه، امنیت سرمایه گذاری