مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

وضعیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه 99 کل کشور

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه 99 کل کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 22. بخش کشاورزی و منابع طبیعی» آورده است : فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1399 دارای 51 برنامه با اعتبارات هزینه‌ای 15.250 میلیارد ریال و اعتبارات تملک‌‌دارایی‌های سرمایه‌ای 24.027 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1398 به‌ترتیب 21/42 درصد افزایش و 4/79 درصد کاهش داشته است. سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی از کل اعتبارات امور اقتصادی نیز از 13/47درصد در قانون بودجه سال 1398 به 11/88 درصد در لایحه بودجه سال 1399 کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش در لایحه بودجه سال 1399، 290 میلیارد ریال یارانه در فصل کشاورزی و منابع طبیعی پیش‏بینی شده است. اعتبارات هزینه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سایر فصول 15.457 میلیارد ریال و اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در سایر فصول 2.339 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به اعتبارات متناظر در قانون بودجه سال 1398 به‌ترتیب 44/31 و 23/46 درصد رشد داشته‌اند.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی با افزایش 8/4 درصدی در لایحه بودجه سال 1399 نسبت به قانون بودجه سال 1398، به 31.111 میلیارد ریال رسیده و اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز در لایحه بودجه سال 1399 نسبت به قانون بودجه سال 1398، 3/4 درصد کاهش داشته است.

این گزارش می افزاید : مجموع اعتبارات ردیف‌های متفرقه بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز در لایحه بودجه سال 1399، 9/9 درصد نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال 1398 کاهش یافته است. در ردیف‌های متفرقه مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعتبارات ردیف‌های یارانه‌ای 8 درصد افزایش، اعتبارات ردیف‌های درآمد-هزینه 6/6 درصد کاهش و اعتبارات ردیف‌های موردی نیز 21 درصد کاهش یافته‌اند. بررسی بودجه شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی نیز حاکی از زیانده بودن اکثر این شرکت‌ها به‌دلیل ساختار معیوب اجرای سیاست‌های حمایتی توسط آنهاست.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اختصاص منابع و سیاستگذاری، استخراج منابع، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، بهبود مدیریت منابع