بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 28. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال 99 در بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 28. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری» آورده است : با وجود اجرای طرح‏ها و برنامه‏های مختلف برای بهبود وضعیت نواحی روستایی و عشایری، کشور کماکان با مشکل توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و حاشیه‏ نشینی مواجه است که عمدتاً نتیجه غلبه رویکرد‏های تمرکزگرایی است که طی دهه‏های اخیر در قالب پارادایم سنتی توسعه (مدرنیزاسیون) دنبال شده است. این درحالی است که سیاست‏های کلی نظام ازجمله در بخش کشاورزی و حوزه جمعیت و نیز قانون برنامه ششم توسعه، جهت‏ گیری متفاوتی را مد نظر قرار داده‏اند.

این گزارش می افزاید : یافته‏ ها حاکی از انحراف لایحه با قانون برنامه ششم توسعه در زمینه توسعه روستایی و عشایری است. با وجود گذشت 3 سال از برنامه ششم توسعه، لایحه بودجه سال 1399 به‌عنوان چهارمین لایحه بودجه برنامه ششم، هیچ تدبیری را برای رفع نابسامانی، موازی‏کاری و آشفتگی در نظام مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی و عشایری به‌عنوان اساسی‏ترین مشکل توسعه روستایی و عشایری کشور ارائه نکرده است و این درحالی است که جزء «۳» بند «ب» قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به یکپارچه‏سازی مدیریت حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامه ششم کرده است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برخلاف جزء «۲» بند «الف» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه، به مانند سال‏های گذشته، پیوست مستقلی برای اعتبارات عمران و توسعه روستایی و عشایری در لایحه بودجه ارائه نشده است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی می افزاید: که اعتبارات توسعه راه روستایی (81/3 درصد) و توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی (67/5 درصد)، به‌ترتیب بیشترین کاهش را در لایحه بودجه سال 1399 نسبت به قانون بودجه سال 1398 داشته ‏اند. مطالعه حاضر درنهایت، به‌منظور رفع چالش‏های لایحه، پیشنهادهایی را ازجمله درخصوص «استقرار مراکز جهاد اقتصادی روستایی و عشایری در قالب طرح‏های مشارکت عمومی- خصوصی و با رویکرد جهادی و اجتماع ‏محور» ارائه کرده است.
 

برچسب ها

ایلات و عشایر، تعاونی عشایری، توسعه روستایی و عشایری، روستاییان و عشایر، صندوق حمایت از عشایر، طرح ارتقای شاخص های توسعه روستایی و عشایری، عشایر، عشایر ایرانی