بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 42. بند «ز» تبصره «5»(انتشار اوراق بیمه ای)

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی انتشار اوراق بیمه ای در لایحه بودجه سال 99 کل کشور پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 42. بند «ز» تبصره «5»(انتشار اوراق بیمه‌ای)» آورده است : بند «ز» تبصره «5» لایحه بودجه سال 1399 به انتشار اوراق بیمه‌ای توسط بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه بازرگانی در بازار سرمایه اشاره می‌کند. این بند از لایحه بودجه 1399 که برای اولین بار در بودجه سالیانه مطرح شده است.

بر اساس این گزارش در متن بند «ز» آمده است که به‌منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)‌های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات به‌شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، اقدام کنند.

بر اساس مطالغات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی این ابزار در شرایط تحریم که ظرفیت استفاده از بیمه اتکایی بیمه‌های خارجی کاهش یافته، اهمیّت دوچندان پیدا می‌کند، چراکه امکان استفاده از منابع نهادهای مالی غیربیمه‌ای را برای بیمه اتکایی فراهم می‌‌کند. در شرایط غیر‌تحریمی نیز این ابزار راهکاری کارآمد برای افزایش ظرفیت شرکت‌های بیمه‌ای و درنهایت موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه کسب‌وکار و رونق تولید می‌شود. جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، مدیریت بهینه ریسک، جلوگیری از خروج ارز و کمک به رشد و توسعه بازار سرمایه از دیگر منافع این اوراق می‌باشد. در ادامه پس از بیان ابعاد بیمه‌گری و پیامدهای این بند از لایحه بودجه سال 1399؛ پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌گردد.

همچنین در این گزارش تاکید شده است که با توجه به شرایط کشور و عدم استفاده از بیمه اتکایی شرکت‌های خارجی و عدم توان شرکت‌های اتکایی داخلی و همچنین نیاز نظام بیمه‌ای کشور به بیمه اتکایی، وجود ظرفیت بیمه‌گری اتکایی و وجود بسترهای موجود در بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان بخشی از بیمه اتکایی نظام بیمه‌ای کشور را از طریق بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر منتقل نمود و موجب رونق صنعت بیمه و بورس و درنهایت منجر به رونق تولید در اقتصاد کشور گردید. این مهم با انتشار اوراق بیمه اتکایی محقق می‌شود.

برچسب ها

انتشار اوراق مشارکت، اوراق آتی، اوراق بهادار، اوراق تسهیلات