حسینی:

پایه های مالیاتی جدید برای سال 99 وضع شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس می گوید از آنجایی که شیب مالیاتِ در نظر گرفته شده برای سال آینده بسیار تند است، تحقق آن غیرممکن به نظر می رسد.

خبرگزاری خانه ملت ؛ محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس درباره مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال99، گفت: از آنجایی که شیب مالیاتِ در نظر گرفته شده برای سال آینده بسیار تند است، تحقق آن غیرممکن به نظر می‌رسد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: درآمد در نظر گرفته شده از محل اخذ مالیات و تعرفه گمرکی در سال جاری 140 هزار میلیارد تومان است که این رقم در لایحه بودجه سال آینده به 195 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

ضرورت وضع پایه‌های مالیاتی جدید

وی با بیان اینکه از آنجایی که پایه مالیاتی جدیدی در لایحه بودجه 99 پیش بینی نشده و کشور درگیر رکود است، تحقق 195 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی امر دور از انتظاری است، اظهار کرد: اگرچه دولت به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی است اما باید دید چه مکانیسمی برای تحقق این مهم به کار خواهد بست.

کوتاهی دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: علیرغم اینکه قانونی مبنی بر دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد اما دولت در اجرای آن کوتاهی می‌کند، از سوی دیگر براساس تصمیمات قبلی مقرر بود مالیات برعایدی سرمایه نیز به عنوان پایه مالیاتی جدید در نظر گرفته شود که تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس ادامه داد: در صورتی که پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد شود، عدم وصول درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد./

برچسب ها

اخبار برگزیده