در صحن علنی مطرح شد ؛

تصویب طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی

نمایندگان مردم در مجلس بانک رفاه را از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی مستثنی کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه(1 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان را با 135 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس تبصره(5) الحاقی موضوع ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره5- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء(2-3) بند«الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره(1) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه‌درصد(33%) می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی‌وسه‌درصد(33%) با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف- ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره نسبت به تأمین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیون سازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سی‌و‌سه درصد(33%) سهام خود در آن بانک اقدام نماید.

ب- سی‌و‌چهار‌درصد(34%) باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره واگذار شود.

ج- آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.

د- سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره(1) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد(10%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود./

پایان پیام


 

برچسب ها

آسیب شناسی نظام بانکی، اخبار برگزیده، بخش غیردولتی، رفاه، سهام، سهام دار، سهامداران