بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 57. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی بخش اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 57. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی» آورده است : با توجه به برآوردها از کسری قابل توجه بودجه سال 1399، لزوم توجه به اصلاحات در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود. در لایحه بودجه سال 1399، با مفروض گرفتن نرخ ارز 4200 تومان به‌عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات 20 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد درصورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط 11000 تومان) تغییر یابد درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه در نظر گرفتن نرخ ارز 4200 تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه‌بر کاهش درآمد دولت، نرخ مؤثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و درنتیجه نرخ حمایت مؤثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملاً کاهش داده است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قیمت کنونی برخی از کالاها در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی جدید برآورد می‌شود بیشتر است، با این‌حال انتظار می‌رود این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و درنتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را کاهش دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود پیشنهاد داده است که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هرچند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی و یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع گردد. در این راستا پیشنهاد می‌گردد کمیسیون ماده (1) وزارت صنعت معدن و تجارت با مد نظر قرار دادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام نماید.

 

برچسب ها

ارز، ارز مبادله ای، ارز و پول، ارزش افزوده