حسینی شاهرودی مطرح کرد ؛

اعتبارات موردنیاز پروژه های عمرانی با فروش اوراق تامین می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید باید از بازار سفته بازی خرید و فروش اوراق جلوگیری شود و تحقق این امر در گرو اجرای درست عملیات بازار باز است.

 خبرگزاری خانه ملت ؛ سید حسن حسینی شاهرودی درباره شروع عملیات بازار باز، گفت: علیرغم اینکه در گذشته مقرر بود اوارق قرضه و اسناد خزانه یک ساله باشد به این معنا که ابتدای سال که خزانه خالی است، این اوارق به فروش رسد و در پایان سال و پس از افزایش درآمدها، خزانه اوارق را تسویه کرده و آنها را خریداری کند اما این اوراق به اوراق مالی چندین ساله تبدیل شد.

اعتبارات موردنیاز پروژه‌های عمرانی با فروش اوراق تامین می‌شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر اعتبارات موردنیاز پروژه‌های عمرانی با فروش اوراق تامین می‌شود، اوراقی که بازپرداخت آن دو، سه یا چهارساله هستند و به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود.

حسینی بیان کرد: علیرغم اینکه در برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شد، پروژه‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند اما دولت تاکنون نتوانسته مشارکت مردم را در این پروژه ها جذب کند.

انتقاد از فروش اوارق قرضه با تنزیل بالا

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بازار فعلی بورس و بانک‌ها اوارق قرضه و مالی با تنزیل بالا به فروش می رسد بنابراین اعتبار کمی حدود 40 درصد در اختیار پروژه‌ها قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از بازار سفته بازی خرید و فروش اوراق جلوگیری شود، اضافه کرد: عملیات بازار باز باید زودتر راه اندازی می‌شد زیرا همان گونه که بانک مرکزی باید بازار ارز را کنترل کند، مسئول مدیریت بازار اوراق نیز هست.

وی  ادامه داد: باید دید بانک مرکزی با چه مکانیسمی عملیات بازار باز را اجرایی می‌کند، امیدوارم این پروژه بتواند به کنترل بازار اوراق کمک و منافع حاصل از عرضه اوراق را به سمت پروژه های عمرانی سوق داده و از سفته بازی جلوگیری کند./

پایان پیام
 

برچسب ها

آسیب شناسی اقتصاد، اخبار برگزیده، ارز، ارز مبادله ای، ارزش اقتصاد، سفته بازی