در صحن علنی مطرح شد ؛

موافقتنامه توسعه مدیریت اطلاعات بلایا اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا- اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

ایرنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا- اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- لایحه یک فوریتی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بنابر این اصلاحیه؛ مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا تأسیس و به عنوان بدنه فرعی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه معرفی شد.

کاهش تلفات انسانی و خسارات مادی و تأثیرات منفی ناشی از خطرات طبیعی از طریق تقویت مدیریت اطلاعات بلایا در منطقه آسیا و اقیانوسیه؛ تقویت توانمندی ها و ظرفیت های کشورها و سازمان های منطقه ای فعال در حوزه مدیریت اطلاعات بلایا و کاهش خطرپذیری و اجرای چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا ۲۰۳۰-۲۰۱۵ و دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ که در حال تدوین است؛ مشارکت در افزایش همکاری های منطقه ای و هماهنگی میان کشورها و سازمان های منطقه در زمینه مدیریت اطلاعات بلایا با هدف توسعه اجتماعی – اقتصادی ملت ها و دستیابی به اهداف توسعه ای که بر سر آنها توافق بین المللی وجود دارد، به ویژه اهدافی که مرتبط با چارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری بلایا ۲۰۳۰- ۲۰۱۵ و همچنین دستورکار توسعه پس از ۲۰۱۵ که در حال تدوین است؛ به عنوان اهداف این موافقتنامه ذکر شده است.

همچنین فراهم آوری خدمات مدیریت اطلاعات بلایا برای کشورهای عضو و مؤسسات ملی و منطقه ای فعال در حوزه های پیش گیری از بلایا و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و احیا با تأکید بر پایش بلایا و هشدار به موقع؛ فراهم آوری کمک و خدمات فنی و مشاوره ای در ارتباط با سیاست ها، راهبردها و سامانه های اطلاعات بلایا به کشورهای عضو و سازمان های منطقه؛ تسهیل در دسترسی به منابع اطلاعات و داده های منطقه ای و جهانی در خصوص بلایا از طریق ایجاد استانداردها، چارچوب ها وبه عنوان وظایف و کارکردهای این موافقتنامه بیان شده است.

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، صحن علنی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا