سعیدی مطرح کرد ؛

معافیت مالیاتی حوزه های چاپ و نشر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه هفته گذشته مجلس در خصوص معافیت مالیاتی حوزه های چاپ و نشر، این مصوبه را در جهت حمایت از رسانه های کاغذی و الکترونیک دانست.

 خبرگزاری خانه ملت ؛ محمداسماعیل سعیدی با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص معافیت مالیاتی "خدمات زینک، چاپ و انتشار، روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، چاپ کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها و هرگونه تبلیغات در روزنامه‌ها و نشریات"، این مصوبه را موجب تقویت حوزه فرهنگی دانست.

سعیدی  افزود: در شرایطی که درآمد نفتی کشور با موانعی مواجه است، نظامند کردن حوزه مالیات و اخذ درآمد از مالیات در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته که در این بین نیاز بود برخی خدمات حوزه فرهنگ با معافیت مالیاتی مواجه شوند چرا که اقتصاد حوزه فرهنگ به قدری توانمند نیست که توان پرداخت مالیات را هم داشته باشد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به گرانی کاغذ و پایین بودن سرانه مطالعه در کشور، نیاز است که حوزه چاپ و نشر با معافیت‌هایی مواجه شود تا به در این حوزه‌ها با کاهش تولیدات فرهنگی و پایین آمدن میزان سرانه مطالعه مواجه نشویم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از سوی دیگر با توجه به ضرورت تقویت رسانه‌های کاغذی و الکترونیک، ضرورت داشت که از این رسانه‌ها نیز حمایت شود با نظر مجلس آن‌ها نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

سعیدی  این تصمیم مجلس را گامی مهم در جهت حمایت از رسانه‌های کاغذی و الکترونیک خواند و تصریح کرد: رسانه‌ها باید این فرصت به وجود آمده را مغتنم بشمارند.

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اظهارنامه مالیاتی، اقتصاد و فرهنگ، درآمدهای مالیاتی