در دهمین نشست شورای تخصصی حمل و نقل مرکز پژوهش های مجلس انجام شد؛

بررسی بودجه سال 1399 در بخش توسعه حمل و نقل عمومی

در دهمین نشست شورای تخصصی حمل و نقل مرکز پژوهش های مجلس بودجه سال 1399 در بخش توسعه حمل و نقل عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دهمین جلسه شورای تخصصی حمل و نقل در روز با حضور مدیران، مشاوران، صاحبنظران، کارشناسان و جمعی از اساتید حوزه حمل و نقل در ساختمان مرکز پژوهش های مجلس برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه موضوع استفاده از اسکوتر برقی در ایران که در روز های اخیر بسیار مطرح گردیده و برخی شهرداری ها نیز آن را در دستور کار قرار داده اند، بررسی گردید.

در این بخش ضمن معرفی حمل‌ونقل شهری بسیار سبک(Micro Mobility)، نکات مهم و کاربردی به همراه ویژگی‌ها و ابعاد مثبت و منفی آن بیان شد و نتیجه مطالعات تطبیقی سایر کشورهای مورد ارزیابی قرار گرفت.

لزوم توجه به اسکوتر به عنوان یک تغذیه کننده و نه یک مد حمل و نقل مستقل، قوانین مورد نیاز، ضمانت اجرایی قوانین، جلوگیری از تبدیل شدن اسکوتر به معضلی مانند موتور سیکلت، ایمنی، ارامش عابرین پیاده، لزوم مسطح بودن زیر ساخت، شبکه حمل و نقل همگانی مناسب و با ظرفیت خالی در داخل برای حمل اسکوتر و ... از جمله مواردی است که در این نشست بررسی شد.

جمع بندی این موضوع نشان داد که اجرای طرح پایلوت قبل از انجام مطالعات امکانسنجی مربوطه، اقدامی نادرست است و از طرفی استفاده از اسکوتر برقی در شهر های کوچک و شهر های بزرگ با رویکردی متفاوت صورت می گیرد و همچنین در هر کدام از این دو گونه ی شهر، پیش نیاز هایی برای عمومیت استفاده از اسکوتر برقی وجود دارد.

دکتر حسین افشین معاون پژوهش‌های تولیدی و زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست توضیحاتی در خصوص بودجه سال ۹۹ به ویژه بودجه‌های در نظر گرفته شده به منشور توسعه بخش حمل و نقل همگانی برای شهرداری ها ارائه کرد و تاکید کرد که به شرط نظارت دقیق بر مخارج، این بودجه می‌تواند وضعیت حمل و نقل همگانی را در کلان شهرها بهبود دهد.

در ادامه این نشست توضیحاتی در خصوص راهنمای ملی توسعه مبانی حمل و نقل همگانی که اخیرا مورد تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری قرار گرفته،‌ ارائه شد. /
پایان پیام

 

برچسب ها

اخبار ویژه