حسینی:

بندهایی از بودجه ۹۷ اجرایی نشده

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طبق ارزیابی خود از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت: برخی بندهای تبصره ها متاسفانه فاقد عملکرد بوده و تعدادی دیگر هم مُبیِن عدم رعایت احکام توسط دستگاه های اجرایی است.

خبرگزاری خانه ملت؛ محمد حسینی با اشاره به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 97 از سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی گفت: در نگاهی ابتدایی به گزارش تفریغ بودجه 97 مشخص می‌شود، تعدادی از احکام و بندهای تبصره‌ها متاسفانه فاقد عملکرد بوده و تعدادی دیگر هم مُبیِن عدم رعایت برخی احکام توسط دستگاه‌های اجرایی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: دیوان محاسبات مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، این گزارش را در موعد مقرر یعنی 30 دی ماه و بعد از تایید هیئت عمومی به مجلس ارسال کرد.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات طبق آیین‌نامه داخلی مجلس مکلف است، تا پایان دی ماه هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را که حاوی بررسی عملکرد تبصره‌های قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی، گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی، حسابرسی عملکرد، جمع اعداد و ارقام کلیه جداول بودجه را که براساس صورت‌های مالی ارائه شده به دیوان تهیه شده را به هیئت رئیسه مجلس ارسال کند.

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی یک ماه فرصت دارند تا گزارش تفریغ بودجه را بررسی و گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کنند و این کمیسیون باید ظرف مدت سه ماه گزارش بررسی نهایی را تدوین و به صحن علنی مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه گزارش تفریغ سال 97 خیلی متفاوت از گزارش‌ سال‌های گذشته نیست، بیان داشت: تغییرات جزیی را می‌توان در عملکرد دستگاه‌ها نسبت به سال گذشته دید اما مهمترین بخش در جریان بررسی‌ها ارسال گزارش‌ تخلفات دستگاه‌های اجرایی به هیئت‌های مستشاری جهت ارائه رای است.

حسینی با اشاره به اینکه حسابرسان دیوان محاسبات مکلفند بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه موارد واخواهی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند، ادامه داد: بعد از دریافت پاسخ، مستندسازی کرده و آن را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می‌کنند و دادسرا هم مکلف است عملیات تحقیق خود را انجام و بعد از نهایی شدن گزارشی مبنی بر وجود تخلف، دادخواست را صادر و به هیئت‌های مستشاری جهت صدور رای ارسال کنند.

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر سال براساس رای‌های صادره مبالغی قابل توجه بابت تضییع بیت‌المال مجددا به حساب‌های خزانه واریز می‌شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده