مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 62. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 62. طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» آورده است : اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1399 برابر با 704 هزار میلیارد ریال است که نسبت به این اعتبارات در قانون بودجه سال 1398 (669 هزار میلیارد ریال) حدود 5/2 درصد رشد داشته است. همچنین سهم این اعتبارات نسبت به مصارف عمومی 14/5 درصد است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، سهم هریک از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، استانی و متفرقه از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه بودجه سال 1399 به‌ترتیب برابر با 50/2، 18/3 و 31/5 درصد است که این سهم‌ها نسبت به قانون بودجه سال 1398 به‌ترتیب 4/2، 0/3 و 4/5- واحد درصد تغییر کرده است.

این گزارش می افزاید : براساس اطلاعات قسمت اول پیوست شماره 1 لایحه بودجه سال 1399،‌ اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی حدود 353 هزار میلیارد ریال است که برای حدود 2566 طرح در نظر گرفته شده است. از این تعداد حدود 1916 طرح به عنوان طرح‌های ملی و حدود 650 طرح به‌صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح می کند که در قانون بودجه سال 1398 مقرر شده بود تعداد 192 طرح با اعتباری برابر با 16.820 میلیارد ریال به اتمام برسد از این تعداد 142 طرح با اعتباری بالغ بر 14802 میلیارد ریال برای سال 1399 و اعتباری برابر با 43524 میلیارد ریال برای سال‌های آتی، همچنان باقی مانده و به لایحه بودجه سال 1399 منتقل شده‌اند.

 

برچسب ها

اعتبارات تملک دارایی پروژه های عمرانی، تملک دارایی های سرمایه ای، طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید، طرح های تملک دارایی، طرح های مصوب تملک دارایی