حسینی شاهرودی مطرح کرد ؛

ضرورت راه اندازی سامانه های اطلاعاتی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید راه اندازی سامانه جامع مالیاتی، ضریب خطا را تا ۷۰ درصد پوشش داده و خطا در شناسایی مودیان مالیاتی به کمتر از ۳۰ درصد می رسد اما از آنجا که در حال حاضر تنها ۲۵ تا ۳۵ درصد این سامانه اجرایی شده به درستی نمی توان برای اخذ مالیات اقدام کرد.

 خبرگزاری خانه ملت؛ سید حسن حسینی شاهرودی با اشاره به ضرورت راه اندازی سامانه‌های اطلاعاتی گفت:در قانون پنجم توسعه دولت مکلف شد تا سامانه‌های اطلاعاتی را راه اندازی کند اما علیرغم گذشت ۱۰ سال، دولت‌ها تاکنون در اجرای این قانون کوتاهی کرده و تمام سامانه‌ها را ناقص اجرایی کرده اند.
حسینی شاهرودی  افزود: هرچند راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی، ضریب خطا را تا ۷۰ درصد پوشش داده و خطا در شناسایی مودیان مالیاتی را به کمتر از ۳۰ درصد می‌رساند اما از آنجا که در حال حاضر تنها ۲۵ تا ۳۵ درصد این سامانه اجرایی شده به درستی نمی توان برای اخذ مالیات اقدام کرد.

کوتاهی دستگاه ها در ارائه اطلاعات به سامانه جامع مالیاتی

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دستگاه‌هایی که موظف به ارائه آنلاین اطلاعات به سامانه جامع مالیاتی بودند تاکنون اطلاعات کامل خود را ارائه نداده‌اند زیرا دولت آنها را موظف به اجرای این قانون نکرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی و ارائه اطلاعات آنلاین در آن را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: امیدوارم در سال آینده با راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش و تکمیل سامانه جامع مالیاتی به شفافیت نزدیکتر شویم./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اظهارنامه مالیاتی، درآمدهای مالیاتی