ساعی مطرح کرد ؛

افزایش یارانه کودکان بی سرپرست، بدسرپرست و معلول

رئیس کمیته جوانان، زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش یارانه کودکان بدسرپرست، بی سرپرست و معلول را نتیجه تلاش های هماهنگ این کمیته، فراکسیون معلولان و سازمان بهزیستی دانست.

 خبرگزاری خانه ملت؛ زهرا ساعی افزایش یارانه کودکان بی سرپرست، بدسرپرست و معلول را نتیجه همکاری و تعامل هماهنگ کمیته جوانان، زنان و خانواده مجلس، فراکسیون معلولان و سازمان بهزیستی دانست و گفت: بخش مهمی از اقدامات و امور پیگیری شده کمیته زنان، خانواده و جوانان در حوزه زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست، کار و معلول است و پیگیری‌های زیادی را برای حمایت از آنها داشتیم.

وی افزود: سال های گذشته پیگیری افزایش یارانه کمیته امداد و بهزیستی را در دستور کار قرار دادیم و در حوزه حمایت از کودکان بی سرپرست، بدسرپرست و معلول گام هایی را برداشتیم؛ در این راستا در ماه های گذشته نشست هایی را با آقای قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی برگزار کردیم و تاکیدمان به دولت با توجه به بحث تورم و افزایش قیمت ها افزایش یارانه کودکان بد سرپرست، بی سرپرست و معلول و توجه ویژه اقشار آسیب پذیر بود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم ادامه داد: در نهایت پیگیری و همکاری های هماهنگ کمیته زنان خانواده جوانان فراکسیون معلولان و همچنین سازمان بهزیستی نتیجه داد و یارانه کودکان بی سرپرست، بد سرپرست و معلول افزایش یافت که بر این اساس مبلغ یارانه فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مراکز شبه خانواده از ماهانه ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر فرزند به ۶۵۰ هزار تومان و معادل ۵۵ درصد افزایش یافت.

رئیس کمیته جوانان، زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: مبلغ یارانه برای فرزندان دارای معلولیت با توجه به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از ۵۷۰ هزار تومان به ۹۲۴ هزار تومان و معادل ۶۲ درصد افزایش یافته است.

ساعی با تاکید بر اینکه حمایت ها باید به سمت اقشار آسیب پذیر و نیازمند جامعه سوق داده شود، گفت: شرایط این قشر شکننده و خاص است و فشارهای زیادی را تحمل می کنند بنابراین باید حمایت ها از آنها افزایش یابد و به شرایط معیشتی آنها توجه ویژه شود./

پایان پیام
 

برچسب ها

اجتماعی، اخبار برگزیده، توزیع یارانه ها، سازمان بهزیستی، سازمان بهزیستی کشور، ستاد هدفمندی یارانه ها، سرپرست، قانون هدفمندی یارانه ها