بیانیه مرکز پژوهش های مجلس درخصوص انتشار فهرست کاندیداهای مورد حمایت کارشناسان این مرکز


روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به گمانه زنی ها و سوالات دریافتی از رسانه ها ضمن بیان نکات زیر اعلام می دارد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در انتخابات پیش رو از هیچ فهرست انتخاباتی یا فردی حمایت نمی کند:
1- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از زمان تاسیس تا کنون تلاش نموده است تا به دور از نگاه‌های سیاسی و جناح‌بندی‌های معمول به ویژه در زمان کارزارهای انتخاباتی، تنها بر مبنای نظر کارشناسی و علمی،‌ عمل کند که این رویه موردتاکید عموم کارشناسان این مرکز بوده است.
2- انتشار هر فهرست و اسمی به نام مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی و یا با تایید فرد یا افرادی از این مرکز یا منتسب به این مرکز خلاف واقع بوده و ماهیت استناد و تایید ندارد.
 

برچسب ها

اخبار ویژه