فولادگر مطرح کرد

استفاده نامناسب از ظرفیت معادن

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می گوید اگرچه در سال گذشته سهم معادن از تولید ناخالص داخلی بیش از یک درصد و حدود ۱.۲ شد، اما فعالیت این بخش کمتر از ۳۷ درصد ظرفیت آنها است.

خبرگزاری  خانه ملت ؛ حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس درباره ضرورت استفاده از ظرفیت معادن، گفت: اگرچه در سال گذشته سهم معادن از تولید ناخالص داخلی بیش از یک درصد و حدود 1.2 شد، اما فعالیت این بخش کمتر از 37 درصد ظرفیت آنها است.

ظرفیت معادن کشور به درستی استفاده نمی‌شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ظرفیت معادن کشور به درستی استفاده نمی‌شود، افزود: براساس برآوردها، ذخایر معادن کشور حدود 50 تا 60 میلیارد تُن است که تنها بخش کمی از این ظرفیت اکتشاف می‌شود.

وی اظهارکرد: پس از اکتشاف معادن، باید به سراغ استخراج رفت؛ در این مرحله نیز بخش عظیمی از ظرفیت مغفول مانده و نمی توان 100 درصد از نعمت های خدادادی این حوزه استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مرحله پایانی بهره‌برداری از معادن، فرآوری محصولات معدنی است، اضافه کرد: از آنجایی که از ظرفیت معادن به درستی استفاده نشده، نمی‌توان معادن را جانشین نفت کرد، در حال حاضر که درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته باید زمینه رشد درآمد حاصل از این بخش فراهم شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس ادامه داد: می‌توان با استفاده از ظرفیت معادن برای هزینه در بخش های دیگر، از درآمدهای نفتی برای پرورژه های عمرانی استفاده کرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده