سید حسین نقوی حسینی مطرح کرد ؛

قرار گرفتن ایران در لیست سیاه تاثیری بر روی مراودات اقتصادی ایران ندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF تاثیری در مراودات تجاری ندارد، گفت: ایران مناسبات با همسایگان را افزایش، روابط خود را غیرپولی و نقش دلار در معادلات را حذف و وابستگی به نفت را کاهش داده است.

 خبرگزاری خانه‌ملت؛ سید حسین نقوی حسینی با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، گفت: قرار گرفتن ایران در لیست سیاه تاثیری بر روی مراودات اقتصادی و تعاملات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نمی‌گذارد زیرا تحریم‌های ثانویه آمریکا فوق لیست سیاه FATF است.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحریم‌های ثانویه علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است بنابراین هر تاثیر ممکنی بر اقتصاد، روابط پولی و بانکی و روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران گذاشته است بنابراین قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF مشکل اقتصادی برای ما ایجاد نمی‌کند.

نقوی حسینی افزود: جمهوری اسلامی ایران طی مدتی که از تحریم‌های ثانویه آمریکا عبور کرده است، راه‌‌های زیادی برای مراودات اقتصادی و تجاری خود پیدا کرده و مراودات و مناسبات خود را با همسایگان افزایش داده و روابط خود را با بازارهای آنها غیرپولی کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران همچنین نقش دلار در معادلات را حذف کرده و وابستگی به نفت را کاهش داده است و در سال 1399 به حداقل ممکن خواهیم رساند بنابراین پیرو این تمهیدات و اقدامات صورت گرفته، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاثیری در مراودت اقتصادی و بازار تجاری ما نمی‌گذارد./

پایان پیام
کلید واژه‌ها

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، تحریم اقتصادی، دلار