رحیمی جهان آبادی با اشاره به توافق آمریکا و طالبان:

تنها راه صلح در افغانستان، گفتگوی بین الافغانی است

رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است توافقی که بدون در نظر گرفتن دولت مرکزی افغانستان میان آمریکا و طالبان ایجاد شده، مشروعیت نداشته و هیچ یک از طرفین به تعهدات خود پایبند نمی مانند.

خبرگزاری خانه‌ملت؛ جلیل رحیمی جهان‌آبادی با اشاره به توافق صورت گرفته میان آمریکا و طالبان در قطر پس از گذشت بیش از 18 ماه مذاکرات مستقیم، گفت: مشکل افغانستان ناامنی است که به واسطه حضور آمریکا در خاک این کشور ایجاد شده است و حل و فصل این ناامنی نیاز به گفتگو با دولت مرکزی افغانستان دارد و عموما مذاکره با یک گروه شورشی نمی تواند راهکاری برای ایجاد صلح در یک کشور باشد.

طالبان نمی‌تواند به تنهایی برای افغانستان تصمیم‌گیری کند

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه طالبان هیچ بخشی از دولت افغانستان نیست که بتواند به تنهایی برای این کشور تصمیم گیری کند، عنوان کرد: نه طالبان و نه آمریکایی ها هیچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده اند و دو طرف نیز به خوبی این را می دانند از این رو با دیده شک به این توافق رسیدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا تنها سعی دارد در آستانه انتخابات 2020، خود را از منجلابی که در منطقه گرفتار آن شده است نجات دهد، اظهار داشت: خاک افغانستان به عنوان یک پایگاه مهم برای آمریکایی ها است چرا که از طرفی به آسیای مرکزی، چین و شبه قاره هند و از طرفی به غرب آسیا و کشور ما دسترسی دارد لذا هیچگاه به تعهد خود مبنی بر خروج کامل از افغانستان طی 14 ماه عمل نخواهد کرد.

آمریکایی‌ها ژست صلح‌طلبی می‌گیرند

رحیمی جهان آبادی ادامه داد: آمریکایی ها تنها ژست صلح طلبی می گیرند و مردم افغانستان که خواهان صلح در کشور خود هستند از این پس بیش از پیش ریشه آشوب ها و ناامنی ها را حضور آمریکا در خاک این کشور خواهند دانست.

این عضو فراکسیون امید مجلس ادر ادامه کنار گذاشتن دولت افغانستان از مذاکرات را ناامنی بیشتر برای دولت دانست و افزود: آمریکایی ها قصد دارند با کمترین هزینه، حضور خود در افغانستان را ادامه دهند.

رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولت افغانستان در حال قربانی شدن منافع آمریکا و طالبان است، خاطرنشان کرد: دولت افغانستان این فرمول که باعث تحقیر آنها نیز می شود را هرگز نمی پذیرد و تنها راه رسیدن به صلح و ثبات واقعی در این کشور گفتگوی بین الافغانی بدون حضور هیچ کشور خارجی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده