مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

تحلیل عملکرد رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی تحلیل عملکرد رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در گزارشی با هدف ارزیابی و تحلیل عملکرد رقابت صنعتی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و منتخب جهان عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی در اقتصاد ایران را مورد تحلیل قرار داده است.

یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که عملکرد رقابت صنعتی (CIP) ایران در سال 2017 (سال 1396) با امتیاز 0/062 در میان 150 کشور دنیا و رتبه 49 بود که در مقایسه با رتبه 53 ام در سال 2016 از رقابت‌پذیری صنعتی بیشتری برخوردار شد. براساس گزارش یونیدو، بیش از 65 درصد محصولات صنعتی ایران در سال 1396، منابع محور یا RB بودند. سهم محصولات با سطح فناوری متوسط (MT) حدود 25/5 درصد و محصولات با سطح فناوری بالا (HT) حدود 0/9 واحد درصد بود که این مورد اخیر مهم‌ترین چالش محصولات صنعتی کشور در جهت رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

در بررسی بلندمدت آمارههای عملکرد رقابت صنعتی در دوره 2017-1990، یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که توسعه صنعتی در ایران از شرایط خوبی برخوردار است، اما در مقایسه نسبی با کشورهای مختلف جهان پسرفت داشتیم. میزان اثرگذاری و نقش‌آفرینی بخش صنعت ایران در عرصه بین‌المللی درمجموع افزایشی بود، اما با فراز و نشیب‌هایی همراه بود که کاملاً متأثر از فشارهای تحریمی و فضاهای باز خارجی مانند پسابرجام بوده است.

براساس این گزارش بررسی روند شاخص‌های شدت صنعتی‌سازی نشان می‌دهد که برنامه سوم توسعه نقطه عطف توسعه صنعتی در ایران بود که نقطه عزیمت آن سال 1379 بود و با فراز و فرودهایی در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد، اما به مرور طی یک دهه اخیر اندازه یا جایگاه بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران به‌دلایل مختلف ازجمله تجربه نرخ رشدهای منفی متوالی و تشکیل سرمایه منفی در این بخش کوچک‌تر شد و به حدود 12/5 درصد کاهش یافت. این موضوع تلنگری به حوزه سیاستگذاری صنعتی است که با جلب اعتماد بخش خصوصی و تقویت تشکیل سرمایه و رفع موانع تولید، به‌دنبال نقش‌آفرینی بیشتر این بخش در اقتصاد ایران باشد.

مهم‌ترین توصیه سیاستی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که از تحلیل روند شاخص‌های رقابت‌پذیری صنعتی ایران طی یک دوره بلندمدت حدود 30 ساله منتج شد، این است که تحریم نمی‌تواند مانع جدی سرراه صادرات محصولات صنعتی با سطح فناوری بالا یا هایتک باشد؛ لذا در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور افزایش تاب‌آوری و مقابله با فشارهای تحریمی، موضوع تقویت و حمایت از صنایع با سطح فناوری بالا، باید در اولویت قرار گیرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

 

برچسب ها

اخبار ویژه