جمالی نوبندگانی مطرح کرد ؛

ضرورت رفع سریع تحریم های دارویی و پزشکی

دبیرکل گروه پارلمانی اتحادیه بین المجالس جمهوری اسلامی ایران از اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU)، خواستار اقدام جدی اتحادیه بین المجالس هم راستا و هماهنگ با جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل و پارلمانهای ملی عضو، برای رفع سریع تحریم های دارویی و پزشکی و سایر ملزومات مورد نیاز مردم ایران برای مقابله با این بیماری شد.

خبرگزاری خانه ملت؛ محمدجواد جمالی نوبندگانی در پیامی به مارتین چانگانگ، دبیرکل اتحادیه جهانی بین المجالس نوشت: جهان با یک بحران بزرگ بهداشتی جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونای جدید روبرو شده است که نبود توجه جدی به آن می تواند تبعات سنگینی بر جامعه بشری و به ویژه جوامع بیشتر درگیر با این بیماری همه گیر داشته باشد.

متن کامل پیام بدین شرح است:

جناب آقای مارتین چانگانگ

دبیرکل محترم اتحادیه جهانی بین المجالس

همان گونه که استحضار دارید جهان با یک بحران بزرگ بهداشتی جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونای جدید روبرو شده است که عدم توجه جدی به آن می تواند تبعات سنگینی بر جامعه بشری و به ویژه جوامع درگیری بیشتر با این بیماری همه گیر داشته باشد.

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که به شدت با این بیماری درگیر شده و تحریم‌های غیرقانونی، غیرمشروع، ضد بشردوستانه ایالات متحده امریکا بر اقلام دارویی و پزشکی و ممانعت از دسترسی به سایر ملزومات مورد نیاز، نه تنها مهار این بیماری همه گیر را سخت کرده و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه ایران داشته بلکه تمامی اقدامات منطقه ای و بین المللی نزدیک و مشترک برای مقابله با این فاجعه را با چالش جدی مواجه ساخته است.

همکاری ناشی از بحران کنونی، مهار و پیشگیری از همه گیری این ویروس خطرناک در راستای منافع عمومی جهانی است و انجام آن مستلزم هماهنگی و همکاری شبکه ای و تنگاتنگ همه دولتها، سازمانها و نهادهای بین المللی و مجامع پارلمانی است.

از این رو، اتحادیه بین المجالس همراستا و هماهنگ با جامعه بین‌المللی به ویژه سازمان ملل و پارلمانهای ملی عضو، اقداماتی را برای رفع سریع تحریم های دارویی و پزشکی و سایر ملزومات مورد نیاز مردم ایران برای مقابله با این بیماری انجام دهد.

بدیهی است ایفای نقش IPU دراین برهه زمانی حساس و مهم، می تواند مسیر همکاری های پارلمانی تحت نظر این اتحادیه را بهتر ترسیم کرده و اعضا را برای ادامه همکاری واقع بینانه و عملی بیش از گذشته امیدوار ساخته و الگوی بهینه ای را برای دیپلماسی پارلمانی ارائه نماید./

پایان پیام
 

برچسب ها

آمریکا، آمریکا و اروپا، اخبار برگزیده، بیماری کرونا، تحریم، تحریم اقتصادی، تحریم ها، دارو، داروخانه ها، ویروس کرونا، پیشگیری