تحلیل راهبردی فروپاشی توافق کاهش عرضه اوپک پلاس: اثرات آن بر بازار جهانی نفت و منافع انرژی جمهوری اسلامی ایران

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی اثرات توافق کاهش عرضه اوپک بر بازار جهانی نفت و منافع انرژی ایران پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « تحلیل راهبردی فروپاشی توافق‌ کاهش عرضه اوپک‌پلاس: اثرات آن بر بازار جهانی نفت و منافع انرژی جمهوری اسلامی ایران» آورده است؛ در گام نخست این گزارش ضمن شناسایی وضعیت کنونی عرضه و تقاضای بازار کنونی نفت و اثرات احتمالی که بحران کرونا بر تقاضای نفتی جهانی خواهد داشت، تأثیر عدم توافق نفتی بین اوپک و غیراوپک و فروپاشی توافقات اوپک پلاس بر چشم‌انداز عرضه و تقاضا و قیمت‌های جهانی مورد تحلیل قرار گرفته است.

همچنین در گام دوم؛ با مطالعه راهبردها و برنامه‌های اقدام عربستان و روسیه به دلیل رفتار این کشورها نسبت به تداوم / عدم تداوم توافقات کاهش عرضه در چارچوب چرخه‌تکراری کاهش عرضه/افزایش موقتی قیمت پرداخته شد. سیاست انرژی عربستان در چارچوب همراستایی با نفت شیل ایالات متحده در قالب «تحمیل مدیریت دوگانه آرامکو-شیل» بر بازار جهانی و راهبرد انرژی روسیه در «وارونه‌سازی چرخه‌تکراری کاهش عرضه/افزایش قیمت به سود نفت شیل» مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً با فهم راهبردهای انرژی طرفین، تلاش شده است سناریوهای محتمل آتی رفتار این دو کشور ترسیم گردد. در این بخش، سناریوی محتمل رفتاری عربستان (جنگ قیمتی و اثرات آن) و دو سناریوی روسیه الف) «قابل‌پذیرش» در قالب Free Riding و ب) سناریوی مطلوب با هدف غیراقتصادی نفت شیل برای بازگردانی توازن به بازار جهانی نفت مورد تحلیل قرار گرفته است.

همچنین در گام سوم؛ واکنش صنعت نفت شیل ایالات متحده با توجه به اخرین آمار‌های معتبر جهانی در زمینه هزینه‌سربسری تولید آن در ایالات متحده به روند کاهشی قیمت‌های جهانی نفت مورد بررسی قرار گرفته است.

در گام چهارم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اثرات تحولات اخیر بازار جهانی نفت و فروپاشی اوپک پلاس بر منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و منافع بلندمدت راهبردی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی